Przeciętny właściciel samochodu do kosztów transportu zalicza wyłącznie: zakup auta, jego naprawy, ubezpieczenia i paliwo. W praktyce codziennego użytkowania samochodu pomija nawet te pierwsze koszty, a liczy wyłącznie koszty paliwa. Tymczasem wszystkie te koszty to zaledwie wierzchołek góry kosztów obciążających transport. 

Koszty te są ponoszone przez społeczeństwo, dźwigane przez budżety ogólnopolski i samorządowe. Analiza wskazuje, że gros wydatków pochłania transport samochodowy.

Koszty zewnętrzne

Oprócz kosztów nazywanych wewnętrznymi transport obciążają znacznie wyższe koszty nazywane kosztami zewnętrznymi albo inaczej kosztami społecznymi. Koszty zewnętrzne transportu to koszty pokrywane przez ogół społeczeństwa, a nie bezpośrednio przez użytkowników transportu. Kosztami zewnętrznymi transportu są wszelkie koszty zużycia środków służących do wytworzenia usługi transportowej, które nie są ponoszone przez kupującego i wytwórcę usługi, ale przez podmiot trzeci, czyli ogół społeczeństwa. 

Są to przede wszystkim koszty związane ze skutkami transportu, takimi jak zanieczyszczenie powietrza, gleby i wód, hałas, zmiany klimatyczne, wypadki, zajęcie terenu, degradacja krajobrazu, czas tracony w korkach, wreszcie koszty budowy i utrzymania infrastruktury. Właści...