Urząd Regulacji Energetyki jak co roku zaprezentował raport „Energetyka cieplna w liczbach”, który jest szczegółową analizą branży ciepłowniczej. Twórcy raportu po raz kolejny podkreślają, iż przed polskim rynkiem ciepła stoi ogromne wyzwanie związane z procesem transformacji, wymuszonym polityką klimatyczną, w tym zaostrzającymi się wymogami środowiskowymi oraz kosztem zakupu uprawnień do emisji CO2. 

Najnowszy raport „Energetyka cieplna w liczbach” dotyczy danych za rok 2021. Zatem aktualną sytuację branży należy rozpatrywać, uwzględniając także wydarzenia, które miały miejsce w 2022 roku, tj. kryzys energetyczny wywołany atakiem Rosji na Ukrainę. Jednakże sam raport jest cenną wiedzą na temat trendów zachodzących na rynku ciepłowniczym w Polsce, a tym samym doskonałą bazą do projektowania niezbędnych dla sektora i jego klientów regulacji prawnych. 

Charakterystyka polskiego sektora ciepła systemowego 

Z ciepła systemowego korzysta blisko 15 mln Polaków. W 2021 r. wytwarzaniem ciepła zajmowało się ok. 93% wszystkich badanych przedsiębiorstw ciepłowniczych. Wytworzyły one, łącznie z ciepłem odzyskanym w procesach technologicznych, ponad 425 tys. TJ ciepła systemowego, co oznacza wzrost produkcji o blisko 8% w stosunku do roku poprzedniego. Całkowita wielkość ...