Podczas posiedzenia Zarządu ZMP 17 lutego 2023 r. w Złotoryi zostało podjęte m.in. stanowisko w sprawie projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2028.

Członkowie Zarządu ZMP zwrócili uwagę, że projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2028 ma bardzo generalny charakter. Mimo że znajdują się w nim elementy zasługujące na aprobatę, choćby założenia dotyczące współdzielenia kosztów inwestycji przez kilka podmiotów, to i tak większość rozwiązań ma charakter bardzo ogólny, co utrudnia ich analizę. 

Wciąż bez ROP

Podkreślano, że założenia KPGO 2028 wciąż nie rozwiązują problemu funkcjonowania systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta ani systemu kaucyjnego. Poza tym ograniczają możliwości rozwoju i wprowadzenia ewentualnych opłat za termiczne przekształcanie odpadów w przyszłości, a udział tego typu odpadów w okresie najbliższych 5 lat może istotnie się zmienić. W opinii Zarządu założenia powinny dopuszczać możliwość dofinansowania tego typu przetwarzania odpadów w przypadku, gdyby ich procent w systemie gospodarowania odpadami znacząco wzrósł. Ponadto w przypadku termicznego przetwarzania odpadów powinny się znaleźć zapisy, które ujednolicą dostępność do spalarni. Aktualna mapa takic...