W 2022 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem – o 1,7%. Spadła natomiast o 12,8% liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, a liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, spadła aż o 27,8%. Kryzys dotyczy także budownictwa komunalnego i społecznego czynszowego.

Deweloperzy i inwestorzy indywidualni oddali do użytkowania odpowiednio: 60,3% i 38,1% ogólnej liczby mieszkań1. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 143,8 tys. mieszkań – o 1,3% więcej niż przed rokiem, natomiast inwestorzy indywidualni – 91 tys. mieszkań, tj. o 3,2% więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,4% ogółu nowo oddanych mieszkań. Mieszkania oddane w pozostałych formach budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, stanowią jedynie 1,6% mieszkań – oddano ich łącznie 3,8 tys. wobec 4,6 tys. przed rokiem.

Ostre hamowanie

Z opublikowanych danych wynika także, że powierzchnia użytkowa oddanych mieszkań wyniosła 22,1 mln m2, czyli o 1,2% więcej niż przed rokiem, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 92,5 m2. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa nowo oddanego mieszkania wyniosła 93,4 m2. Zawyżają ją domy jednorodzinne, gdzie średnia to 132,1 m2, natomiast w...