Zmieniająca się dynamicznie sytuacja gospodarcza oraz legislacyjna, a także podejście organów nadzorczych coraz częściej skłaniają przedsiębiorców do myśli o reorganizacji prowadzonego dotychczas biznesu. W efekcie tego typu działania mogą oni doprowadzić do ograniczenia ryzyka operacyjnego, a także do zdywersyfikowania poszczególnych gałęzi prowadzonej działalności, co w praktyce nieraz przyczynia się do poprawienia osiąganych wyników finansowych.

Reorganizacja jednak to nie tylko ograniczenie ryzyka czy usprawnienie prowadzonej działalności, to również sposób na zapewnienie sukcesji przedsiębiorstwa lub zbycie go na rzecz podmiotu trzeciego. 

Losy decyzji administracyjnych

Korzyści można by jeszcze długo wymieniać, niemniej jednak proces ten powinien być dokładnie zaplanowany oraz uporządkowany, aby nie doprowadził do chaosu w przedsiębiorstwie, jaki może zaistnieć przykładowo wskutek stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnych w związku z przeprowadzoną reorganizacją. Jest to szczególnie istotne dla takich przedsiębiorstw, które uzależniają możliwość prowadzenia działalności operacyjnej właśnie od posiadania określonych decyzji administracyjnych, co jest symptomatyczne między innymi dla przedsiębiorstw gospodarujących odpadami. W tym zakresie w niniejszym artykule zostanie omówiona możliwość sukcesji dec...