Jednym z najważniejszych zadań, a także przedsięwzięć władz samorządowych po zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2012 było podołanie nowym wyzwaniom z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Mowa o profesjonalnym zarządzaniu gospodarką odpadami komunalnymi na terenie poszczególnych gmin. To również obsługa i zorganizowanie systemu administracyjnego. Nowością było też m.in. utworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wyzwań było naprawdę sporo.

Na szczęcie dzięki dobrej współpracy sąsiadujących ze sobą gmin, a co za tym idzie, dzięki wielu spotkaniom poświęconym tematowi gospodarowania odpadami narodził się pomysł powołania do życia Związku Międzygminnego z siedzibą w Nowej Soli. I tak też się stało. Pełna nazwa Związku została wymyślona wspólnie – jest to Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” z siedzibą w Nowej Soli. Związek został zarejestrowany w rejestrze związków międzygminnych 28 czerwca 2012 roku. W jego skład weszło 13 gmin z trzech powiatów, tj. nowosolskiego, wschowskiego oraz zielonogórskiego. W roku 2022 Związek powiększył się o gminę Głogów, położoną na terenie powiatu głogowskiego. To oznacza, że dziś Związek zrzesza 
14 gmin. 

Praca organizacyjna

Pierwsze posiedzenie Zgro...