28 lutego br. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się, zorganizowane przez firmę Abrys, Forum Inwestorów Transformacji Energetycznej. Spotkanie miało charakter otwarty dla wszystkich, którzy inwestują w odnawialne źródła energii oraz instalacje termicznego przetwarzania odpadów.

Spotkanie składało się z dwóch części – prelekcji zebranych prelegentów oraz części dyskusyjnej, w trakcie której każdy przedstawiciel mógł zabrać głos.

Forum otworzył Krzysztof Kawczyński – przewodniczący Komitetu Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej, który podkreślił konieczność powstawania nowych instalacji termicznego przekształcania odpadów. Powołał się przy tym na dwa czynniki:

  • prawo Unii Europejskiej, które zakłada redukcję frakcji trafiającej na składowiska i zmniejsza pole na omijanie przepisów poprzez nadawanie coraz nowszych nazw frakcjom odpadów,
  • sytuację geopolityczną, która wymusza konieczność poszukiwania i korzystania z każdego dostępnego i bezpiecznego źródła energii.

Inicjator Forum, Robert Rosa z firmy Abrys, zwrócił uwagę na zagrożenia dla potencjalnych i obecnych inwestorów transformacji oraz potrzebę konsolidacji branży, utworzenia platformy komunikacji. Taka platforma miałaby umożliwić komunikację oraz d...