Obowiązujące regulacje prawa pozwalają gminom, powiatom i województwom na wykonywanie działalności gospodarczej. Jednostki te, wykonując działalność w ramach dopuszczalnych aktywności oraz form organizacyjno-prawnych, realizują ustalone ustawowe cele. Nierzadko, obok podstawowej działalności operacyjnej, prowadzą w mniejszym czy większym stopniu działalność, którą można nazwać badawczo-rozwojową.

W sposób oczywisty są to przedsiębiorstwa dysponujące własnym zapleczem badawczo-rozwojowym – laboratoriami, biurami studiów i projektów itp., ale działalność badawczo-rozwojowa może być (i jest) często wykonywana również w ramach samej działalności podstawowej. Podejmowane przez podmioty gospodarki komunalnej aktywności przyczyniają się do powstania nowych rozwiązań, wiedzy czy technologii. Sytuacja taka uzasadniałaby zastosowania przez nie odpowiednich preferencji podatkowych. Analiza praktyki obrotu wskazuje jednak, że preferencje te wykorzystywane są w niewielkim stopniu.

Ulga badawczo-rozwojowa

Na pierwszym miejscu należałoby tu wymienić tzw. ulgę badawczo-rozwojową (ulga B+R), uwzględniającą preferencje podatkowe dla podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Zasadniczo – ulga ta pozwala na ponowne odliczenie wydatków już wcześniej uwzględnionych w kosztach podatkowych. 

W konsek...