Przedstawiciele Polskiej Izby Gospodarki Odpadami od 2003 r. uczestniczą w pracach różnych komisji i grup roboczych Europejskiej Federacji Gospodarki Odpadami (FEAD) z siedzibą w Brukseli, która zrzesza krajowe stowarzyszenia gospodarki odpadami z krajów UE i EFTA oraz Wielkiej Brytanii. Łącznie FEAD reprezentuje ok. 3000 przedsiębiorstw prowadzących działalność we wszystkich dziedzinach gospodarki odpadami. Firmy te mają ok. 60% udziału w rynku odpadów z gospodarstw domowych i przetwarzają ponad 75% odpadów przemysłowych w Europie. 

W jednym z ostatnich stanowisk FEAD odniósł się do, rozpatrywanego obecnie w różnych gremiach i instytucjach unijnych, pomysłu wprowadzenia obowiązku sortowania odpadów zmieszanych kierowanych do termicznego przetwarzania. Niektórzy interesariusze uważają bowiem, że jest to doskonały sposób na osiągnięcie unijnych celów gospodarki o obiegu zamkniętym. Tak to wynika chociażby z badania opublikowanego 16 lutego 2023 r.1 oraz z niektórych propozycji zmian w ramach trwających przeglądów dyrektywy w sprawie energii odnawialnej i dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych.

Podważenie wieloletnich działań

Jest to jednak supozycja podważająca wieloletnie działania edukacyjne, nakłady i inwestycje poczynione przez sektor w ...