W mediach, na konferencjach, w codziennych rozmowach słyszy się często słowa: neutralność klimatyczna, zerowe emisje netto, neutralność węglowa. Osiągnięcie neutralności klimatycznej jest prawnie wiążącym celem Unii Europejskiej. 

Najpierw Rada Europejska, czyli zgromadzenie prezydentów i premierów państw członkowskich, jednogłośnie przyjęła tzw. konkluzje, które definiują wspólną politykę. Działający wspólnie Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej zamieniły politykę na prawo. Przyjęły rozporządzenie – Europejskie Prawo Klimatyczne – dzięki któremu cel ten stał się prawnie wiążący dla wszystkich państw i wszystkich Europejczyków.

Zredukować do minimum

Unia wdraża w ten sposób przepisy Porozumienia Paryskiego, które zobowiązują strony Porozumienia, czyli wszystkie państwa świata, do jak najszybszego zatrzymania globalnego wzrostu powodowanych przez działalność ludzką emisji gazów cieplarnianych (CO2, metanu, podtlenku azotu itp.). 

Po osiągnięciu maksimum emisji świat ma zapewnić ich bardzo szybki spadek, a w efekcie osiągnąć do końca obecnego stulecia globalną równowagę pomiędzy antropogenicznymi emisjami oraz pochłanianiem gazów cieplarnianych przez biosystemy.

Dzięki temu ludzkość będzie emitować do atmosfery tylko tyle, ile przyroda zdoła pochł...