Od połowy lutego br. trwa nabór do biogazowego programu NFOŚiGW „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny”. Dwa strategiczne cele programu to zwiększenie poziomów recyklingu i wytwarzanie energii na potrzeby w pierwszej kolejności instalacji komunalnych, a w następnej – społeczności lokalnych.

Program został zaakceptowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Radę Konsultacyjną Funduszu Modernizacyjnego oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), który przeznaczył na ten cel budżet w wysokości 1,5 mld zł.

Warunki

– W Polsce odpady frakcji bio stanowią ok. 30% ogółu wytwarzanych odpadów. Poddanie ich recyklingowi poprzez fermentację to w praktyce jeden z warunków uzyskania przyzwoitych poziomów recyklingu – komentuje prof. Andrzej Jędrczak, ekspert Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Jarosław Roliński, dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi w NFOŚiGW, podkreśla, że osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu jest w Polsce zagrożone. – Dlatego przetwarzanie segregowanych odpadów komunalnych jest jednym z podstawowych warunków, które stawiamy potencjalnym beneficjentom – mówi.

Kolejne warunki do spełnienia przez starających się o dofinansowanie inwestorów są następujące:&n...