W ciągu najbliższych miesięcy przedsiębiorcy powinni się przygotować na znaczące zmiany wynikające z wdrożenia unijnej dyrektywy dotyczącej jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych do krajowych regulacji prawnych.

Prawo unijne od wielu lat zajmuje się realizacją celów związanych z ochroną środowiska naturalnego, zaś sztandarowym celem jest osiągnięcie przez UE neutralności klimatycznej do 2050 roku. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest zaś dążenie do wprowadzenia we Wspólnocie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Jednorazowe użycie

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, czyli tzw. dyrektywa Single Use Plastics, jest to zbiór ogólnounijnych regulacji prawnych dotyczących redukcji zużycia jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych w celu ochrony środowiska naturalnego. Dyrektywa ta stanowi część szerszego planu Komisji Europejskiej w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym. Dyrektywa SUP zakłada zakaz stosowania wyrobów jednorazowych z tworzyw sztucznych, takich jak słomki, sztućce, talerze czy szklanki, które mają alternatywy w postaci produktów biodegradowalnych lub wielokrotnego użytku. Dyrektywa ma na celu zmniejszenie ilości...