Za cztery lata, gdy w życie wejdą nowe przepisy dotyczące oczyszczania osadów ściekowych, gospodarka ściekowa może wyglądać zupełnie inaczej. 14 stycznia 2022 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 31 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie komunalnych osadów ściekowych. Od tego momentu oczyszczalnie mają 48 miesięcy vacatio legis na dostosowanie się do nowego prawa w powyższym zakresie.

Resort wyznaczył tak długi okres ze względów praktycznych oraz finansowych, aby dać czas przedsiębiorstwom wodociągowo-kanalizacyjnym na ewentualną realizację procesów inwestycyjnych w oczyszczalniach ścieków przy zmianie i unowocześnianiu technologii.

Duże zmiany na korzyść osadów

Najważniejsze z zainicjowanych zmian to zwiększenie częstotliwości badań osadów, wprowadzenie nowych procesów ich higienizacji oraz obligatoryjne stosowanie jednego z nich przed użyciem osadu na polach uprawnych. W konsekwencji ma to pozwolić na większe i lepsze wykorzystanie potencjału nawozowego osadów w rolnictwie bądź ogrodnictwie. Jednak wydaje się, że zdecyduje o tym przede wszystkim rachunek ekonomiczny, bo w porównaniu do poprzednich wymogów nowe wydają się wręcz rygorystyczne. Wprowadzana reforma przypomina raczej rewolucję, gdyż obejmuje:

  • określenie zas...