Rozwój technologiczny sprawił, że człowiek często uzależnia swoje funkcjonowanie od nowoczesnych systemów, ściśle ze sobą powiązanych, których prawidłowe działanie jest niezbędne dla sprawnego zarządzania państwem, organizacjami, społecznościami lokalnymi, a także dla współdziałania tych podmiotów w celu realizacji określonych zadań, w tym również zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.

Właściwe funkcjonowanie współczesnych społeczeństw opiera się na wykorzystywaniu nowoczesnych technologii, które pozwalają na osiąganie wyższego poziomu rozwoju państwa, zapewnienie jego sprawnego funkcjonowania oraz poprawy bezpieczeństwa. Jednak wrażliwość nowoczesnych technologii na wszelkie zakłócenia oraz wysoka zależność od niesprawności elementów z nimi powiązanych sprawiają, że zachodzi konieczność nieustannego nadzorowania infrastruktury wykorzystującej wysoko rozwinięte technologie.

Istota infrastruktury krytycznej 

W wielu przypadkach bezpieczeństwo i właściwe funkcjonowanie społeczeństwa, a co za tym idzie – całego państwa, zależy od stosunkowo bezawaryjnego działania infrastruktury. Dlatego nadano jej miano kluczowej infrastruktury państwa, a w jej obszarze wydzielono infrastrukturę krytyczną (IK). Infrastruktura krytyczna może zostać zniszczona, uszkodzona lub jej działanie może ulec zakłóceniu wskutek wystąpienia róż...