Postępujące w ostatnich latach zmiany klimatu oraz wynikające z nich liczne inicjatywy i działania na arenie międzynarodowej, takie jak Porozumienie Paryskie, Agenda 2030 czy Europejski Zielony Ład, nadały szybszego tempa oraz podniosły priorytet kwestii związanych z klimatem i działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Ostatnia z ww. inicjatyw, tj. Europejski Zielony Ład, jest szczególnie ambitna i kompleksowa, ponieważ w sumie obejmuje 48 działań w różnych dziedzinach – od sektora energii, poprzez rolnictwo i transport, kończąc na udziale społeczeństwa w walce ze zmianami klimatu. Obecnie głównym celem UE jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w perspektywie do 2050 r. 

Strategia i taktyka

Jednocześnie cała Europa mierzy się dziś z bardzo trudną sytuacją gospodarczą i geopolityczną. Ożywienie pocovidowe, przerwanie łańcuchów dostaw oraz agresja Rosji na Ukrainę wywołały drastyczny wzrost cen surowców, nośników energii i samej energii elektrycznej, co przyczyniło się do największego wzrostu inflacji na świecie od lat 70. XX w. 

„Derusyfikacja” dostaw paliw kopalnych w związku z atakiem Rosji na Ukrainę zapoczątkowała proces przewartościowania myślenia o polityce energetycznej. Osłabia się znaczenie gazu ziemnego – który był pr...