W wyniku interakcji między zmianą klimatu, efektem miejskiej wyspy ciepła i zanieczyszczeniem powietrza ryzyko złego stanu zdrowia ludzi w miastach na całym świecie wzrośnie. Można temu przeciwdziałać poprzez odpowiednie planowanie urbanistyczne, zarządzanie miastami i poprawę zielonej infrastruktury.

W polityce adaptacyjnej do zmian klimatu znalazły się zapisy dotyczące miast na poziomie zarówno UE, jak i kraju. Komisja Europejska 24 lutego 2021 r. przyjęła komunikat „Kształcenie Europy odpornej na zmianę klimatu – nowa strategia UE na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu”, w której zachęca się do wdrażania adaptacji systemowej, opartej m.in. na lokalnych działaniach adaptacyjnych. W Polsce powstało kilka dokumentów odnoszących się do zmian klimatu: „Polityka ekologiczna państwa 2030”, „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030”, „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. Zapisy dotyczące miast znalazły się przede wszystkim w „Krajowej Polityce Miejskiej 2030”. W 2023 r. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy przygotował na zlecenie Ministerstwa Środowiska aktualizację „Podręcznika adaptacji dla miast. Wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Ad...