Dotacja, którą można otrzymać w ramach programu „Energia dla wsi”, wyniesie maksymalnie nawet 65% kosztów kwalifikowalnych biogazowni. W przypadku instalacji fotowoltaicznych oraz turbin wiatrowych wsparcie przyjmie postać pożyczki. Z warunków finansowania projektów w ramach programu wynika, że największe szanse na uzyskanie dofinansowania mają wnioski dotyczące kompleksowo zaawansowanych inwestycji.

Program  „Energia dla wsi” ogłoszono 18 stycznia 2023 roku, natomiast nabór wniosków został uruchomiony już tydzień później. Całkowity budżet wynosi 1 miliard złotych. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, pierwszy nabór potrwa do 15 grudnia 2023 r. z pulą 100 mln zł. Rolnicy, spółdzielnie energetyczne, ich członkowie oraz powstające spółdzielnie energetyczne mogą ubiegać się o dotację lub pożyczkę na wybudowanie instalacji OZE. 

Beneficjenci dotacji

Program przeznaczono dla spółdzielni energetycznych w rozumieniu Ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii lub ich członków oraz powstających spółdzielni energetycznych. Są to spółdzielnie w rozumieniu ustawy Prawo spółdzielcze lub spółdzielnie rolników w rozumieniu ustawy o spółdzielniach rolników, których prz...