Tak zwane zielone dachy to coraz powszechniej dostępne zielone przestrzenie w miastach. Ich znaczenie w procesie polepszania standardu naszego życia jest bezdyskusyjne. Nadal jednak zielone dachy są niewykorzystanym obszarem, który może służyć rekreacji, wypoczynkowi i edukacji.

Przegrzewanie przestrzeni miejskiej to bardzo poważny problem współczesnych miast. Postępujące zmiany klimatu jedynie przyspieszają ten proces. Kumulowanie coraz większych ilości energii przez beton i powierzchnie kamienne przy wzrastających temperaturach w nocy sprzyja tworzeniu nieprzyjaznego mikroklimatu w aglomeracjach. Miasta w większości przypadków mają też duży problem z chłodzeniem. Istotny wpływ na wyrównanie bilansu ciepła i niwelowanie skrajnych wartości tego parametru bez wątpienia ma zieleń. 

Potwierdzono to wielokrotnie różnymi metodami i niezależnymi badaniami. Jednak zwartość zabudowy i zapotrzebowanie na budowanie kolejnych bloków mieszkalnych silnie ograniczają przestrzeń, która powinna pozostać zielona lub którą można przeznaczyć na zieleń. Rozwiązaniem polepszającym stosunek ilościowy terenów zielonych do zabudowy mogą być zielone dachy.

Zielony dach na każdym budynku?

Szeroka gama technologii wykonywania tego rodzaju konstrukcji pozwala na tworzenie zielonych dachów w szerokim asortymencie i praktycznie wszędzie. Ale nie wszystkie będą spełniały te same role. Podstawą jest przeciwdziałanie zmianom wywoływanym przez klimat, w tym też chłodzenie miejskich stref, racjonalne gospodarowanie zasobami wody opadowej czy zmniejszanie siły ssącej wiatru. Zielone dachy dzięki odpowiednio stosowanym roślinom i warstwom konstrukcyjnym przyczyniają się do tłumienia hałasu, oczyszczania powietrza z licznych szkodliwych substancji i cząstek pyłu zawartych w smogu. Wpływają też na poprawę ekonomii użytkowania budynku.

Dowiedziono również, że budynki z tego rodzaju konstrukcjami są bezpieczniejsze pod względem pożarowym. Są też bardziej odporne na działanie uszkodzeń mechanicznych. Niestety takie dachy są jednocześnie najbardziej narażoną częścią budynku na niekorzystne oddziaływanie pogody. Każdy zielony dach musi być odporny na duże różnice temperatur w krótkim czasie i w cyklu rocznym oraz na stałe oddziaływanie wody. Musi też być odporny na nagłe, porywiste podmuchy wiatru. Zielony dach nie może też być źródłem zawilgocenia dla budynku ani w żaden inny sposób nie powinien negatywnie oddziaływać na jakikolwiek element jego konstrukcji. Musi on również spełniać wszelkie wymogi bezpieczeństwa budowli i zapewniać bezpieczeństwo dla użytkowników.

Intensywne zielone dachy

Przy zakładaniu zielonych dachów duże znaczenie ma rodzaj stosowanych warstw, w ty...