Tak zwane zielone dachy to coraz powszechniej dostępne zielone przestrzenie w miastach. Ich znaczenie w procesie polepszania standardu naszego życia jest bezdyskusyjne. Nadal jednak zielone dachy są niewykorzystanym obszarem, który może służyć rekreacji, wypoczynkowi i edukacji.

Przegrzewanie przestrzeni miejskiej to bardzo poważny problem współczesnych miast. Postępujące zmiany klimatu jedynie przyspieszają ten proces. Kumulowanie coraz większych ilości energii przez beton i powierzchnie kamienne przy wzrastających temperaturach w nocy sprzyja tworzeniu nieprzyjaznego mikroklimatu w aglomeracjach. Miasta w większości przypadków mają też duży problem z chłodzeniem. Istotny wpływ na wyrównanie bilansu ciepła i niwelowanie skrajnych wartości tego parametru bez wątpienia ma zieleń. 

Potwierdzono to wielokrotnie różnymi metodami i niezależnymi badaniami. Jednak zwartość zabudowy i zapotrzebowanie na budowanie kolejnych bloków mieszkalnych silnie ograniczają przestrzeń, która powinna pozostać zielona lub którą można przeznaczyć na zieleń. Rozwiązaniem polepszającym stosunek ilościowy terenów zielonych do zabudowy mogą być zielone dachy.

Zielony dach na każdym budynku?

Szeroka gama technologii wykonywania tego rodzaju konstrukcji pozwala na tworzenie zielonych dachów w...