Wielu ludzi wkłada bardzo dużo energii w to, by nasze miejskie życie stało się bliższe naturze, a idea miasta przyjaznego człowiekowi staje się coraz bardziej popularna. I to do tego stopnia, że opinia „zielonego miasta” staje się gwarancją rozwoju. Nadeszła więc pora na to, by to pokazać.

Nic dziwnego, że w miastach żyje już ok. połowy ludności świata, a migracja do miast jest trwałym trendem – życie w mieście jest po prostu wygodne. Szacuje się, że do 2050 r. w miastach będzie mieszkać mniej więcej ⅔ ludności świata, czyli ok. 7 mld ludzi. Życie w mieście ma jednak swoją ekocenę. Już dziś miasta odpowiadają za 75% światowego zużycia energii i 80% emisji zanieczyszczeń.  Miasta wciąż rosną – będą więc odpowiedzialne za jeszcze większy odsetek światowych emisji. Jednak wraz z rozwojem samych miast stale rośnie zapotrzebowanie na miasta zielone, ekologiczne, w których można żyć w większej harmonii z naturą. Coraz liczniejsze są też plebiscyty i konkursy typujące najbardziej zrównoważone miasta.

Wizerunek miasta zielonego ma swoją wymierną wartość. W takim mieście żyje się lepiej – łatwiej więc przyciąga ono nowych mieszkańców. Do takiego miasta chętniej podróżują turyści. Ponadto miasto uważane za zielone łatwiej pozyskuje inwestycje, zwłaszcza innowacyjne. Atrakcyjna, dostępna zieleń miejska to jednak za mało. Wy...