Narastające ocieplenie klimatu, susza, wiążące się z tym chroniczne niedobory wody szkodliwie oddziałują na miejską zieleń, a szczególnie na drzewa. W tym kontekście godną rozważenia metodą rozwiązywania problemu niedostatku wody może być zastosowanie worków nawadniających.

Drzewa sadzone w miastach narażone są na wiele czynników zagrażających ich prawidłowemu rozwojowi. Przeszkodą dla nich jest gęsta sieć podziemnych instalacji technicznych czy też zwarta miejska zabudowa. Swój negatywny wpływ mają także niekorzystne warunki atmosferyczne, zanieczyszczenie powietrza spalinami, zbyt wysokie temperatury (efekt nagrzewania się miasta), brak wilgoci w glebie, a także zasolenie związane z zimowym utrzymaniem dróg. Wszystko to hamuje wzrost drzew i może powodować ich zamieranie.

Na powyższe czynniki szczególnie wrażliwe są młode drzewa, dlatego też w okresie pierwszych 3 lat od nasadzenia wymagają one pieczołowitej pielęgnacji, która rozpoczyna się na początku kwietnia i trwa aż do końca października. Młode drzewa należy podlewać obficie i to już od początku okresu ich wegetacji. Konieczność tę warunkuje długość ich korzeni (sięgają one dość głęboko). Drugą przyczyną są bardzo ograniczone zasoby wody dostępnej dla drzew w glebie.

Dostarczanie wody to konieczność

Notowane w ostatnim czasie...