Choć większość z nas pozytywnie odbiera obecność drzew i krzewów w naszym otoczeniu, to jednak czasem trzeba podjąć decyzję o ich usunięciu. Wtedy szczególnego znaczenia nabierają przepisy. Co mówi o tego rodzaju działaniach i jakie zasady określa polskie prawo?

Usunięcie drzew lub krzewów z uwagi na ich rolę jest reglamentowane. Podstawowym instrumentem prawnym w tym zakresie są zezwolenia na usunięcie drzew wydawane na podstawie art. 83 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (DzU z 2022 r. poz. 916, dalej u.o.p.). Od tej generalnej reguły wprowadzony został jednak cały szereg wyjątków, których zasadniczy katalog określono w art. 83f ust. 1 u.o.p. Jeden z nich, wynikający z pkt 3a tego przepisu, odnosi się do usuwania drzew przez osoby fizyczne bez związku z działalnością gospodarczą. W takim przypadku osoby fizyczne zobowiązane są do dokonania na podstawie art. 83f ust. 10 u.o.p. zamiaru usunięcia drzew.

Współwłasność nieruchomości 

W praktyce jednak nieruchomości stanowią przedmiot współwłasności. W związku z tym, ustalając reguły związane z własnością nieruchomości, musimy pamiętać, że w tym zakresie znajdują zastosowanie rozwiązania wynikające z Kodeksu cywilnego (dalej k.c.), wskazującego, co należy ...