Kontakt z roślinami jest niezbędny dla naszego dobrego samopoczucia. Zapewnia spokój i poczucie bezpieczeństwa, uwalnia od napięć i stresu. Ma też na nas regenerujący wpływ. Potwierdzają to wyniki  badań naukowych, a wiedza ta coraz szerzej wykorzystywana jest przy zazielenianiu współczesnych miast. 

Mając na uwadze poprawę warunków życia i dobrostan mieszkańców miast, do przestrzeni miejskiej wprowadza się coraz więcej roślin, tworzy zielone tereny wypoczynku i rekreacji blisko miejsc zamieszkania, zazielenia nawet niewielkie skrawki terenu poprzez zakładanie parków kieszonkowych czy ogrodów tymczasowych. 

Powrót do natury 

Związki ludzi i natury od wielu lat są przedmiotem zainteresowania naukowców zajmujących się psychologią środowiskową. Stworzyli oni szereg teorii wyjaśniających naturalną potrzebę ludzi do przebywania wśród roślin, czyli tzw. „zieloną stronę” ludzkiej natury. Ciekawe koncepcje zaprezentowali m.in. Rachel i Stephen Kaplanowie, Edward O. Wilson, Roger Ulrich i Charles A. Lewis. Jak podają Kaplanowie, ludzie preferują zwykle naturalne krajobrazy, a nie środowisko zurbanizowane. Częściej też wybierają takie otoczenie stworzone ludzką ręką, w którym występują naturalne elementy i roślinność, a nie miejsca jej ...