Do najistotniejszych zagadnień w kontekście funkcjonowania miast należy kwestia dotycząca właściwej organizacji ich systemu żywnościowego. Strategie zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych bezwzględnie powinny odnosić się do spraw związanych z ich bezpieczeństwem żywnościowym, a także zapewnieniem krótkich dróg transportu z miejsca produkcji żywności do miejsc jej spożycia. 

Kolejną, prócz wyżej wymienionych, ważną kwestią  jest jakość dostarczanych produktów. Nie bez znaczenia jest również planowanie jak najmniejszego zużycia zasobów energetycznych w procesie produkcji jedzenia. Jednocześnie w dużych aglomeracjach miejskich Europy coraz więcej mieszkańców chce utrzymywać ogrody przydomowe lub ogrody społeczne. W całym łańcuchu systemu żywnościowego miast nie są one może istotnym ogniwem pod względem ilości otrzymywanych z nich owoców i warzyw, ale stanowią ważne punkty życia społecznego. Ogrody te są bowiem miejscem spotkań z sąsiadami i edukacji najmłodszych w zakresie pozyskiwania jedzenia. Coraz więcej publikacji naukowych wskazuje na pozytywny wpływ tego typu obiektów na samopoczucie mieszkańców: na możliwość odpoczynku blisko domu, a także tworzenie więzi społecznych, co jest istotne dla zdrowia – zarówno psychicznego, jak i fizycznego.

Z...