W piątek, 13 maja br., redakcja miesięcznika „Zieleń Miejska” wraz z firmą HAGS współorganizowała specjalistyczne webinarium online pt.: „Plac zabaw w pigułce”. Prelegenci – specjaliści z różnych dziedzin – przyjrzeli się placom zabaw pod różnymi kątami i na każdym etapie ich tworzenia: od koncepcji, przez realizację, doposażanie w elementy małej architektury, zieleń, aż po utrzymanie i kontrolę pod względem ich budowy, funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz stanu. Swoje wystąpienia zaprezentowało 7 prelegentów, których wysłuchało 254 uczestników z całej Polski.

Podstawy projektowania placów zabaw

Jako pierwsza wystąpiła architekt krajobrazu Magdalena Przebinda, główna projektant firmy Vogt Studio, która podczas prezentacji pt.: „Tu będzie plac zabaw – projektowanie placów zabaw od podstaw” zapoznała uczestników webinarium z prawnymi, lokalizacyjnymi i technicznymi podstawami procesu tworzenia tego rodzaju obiektów.

Następną prelekcję wygłosiła architekt krajobrazu Katarzyna Opałka, reprezentująca Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Tytuł jej wystąpienia brzmiał: „Projektowanie przestrzeni publicznej miast z uwzględnieniem potrzeb najmłodszych. W tym przypadku szczególnie cenne były prezentacje nowatorskich i pobudzających wyobraźnię rozwiązań, takich jak np. rybi plac zabaw na Plantach Nowackiego w Krakowie.

...