W ostatnim czasie jednym z obszarów, na którym koncentrują się organy podatkowe z perspektywy uszczelnienia systemu podatkowego, jest branża gospodarowania odpadami. Raport „Przeciwdziałanie Szarej Strefie: współpraca Krajowej Administracji Skarbowej z branżą hazardową i odpadową” Global Compact Board Poland z 31 maja 2022 r. jest swego rodzaju potwierdzeniem istotności tematu.

Resort finansów podkreśla, że w ostatnich latach wprowadzono szereg narzędzi i funkcjonalności monitorujących branżę gospodarowania odpadami, a cały czas trwają prace nad wprowadzeniem nowych rozwiązań. Kluczowe obowiązki opisano poniżej.

JPK_VAT

JPK_VAT to dokument elektroniczny. Składa się on, co do zasady, z dwóch części – ewidencyjnej (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres) oraz deklaracyjnej (deklaracja VAT-7 lub VAT-7K). Obowiązek wypełniania i przesyłania JPK_VAT mają wszyscy podatnicy VAT czynni. 

W październiku 2020 r. wprowadzono obowiązek identyfikowania w JPK_VAT faktur dokumentujących transakcje w zakresie obrotu odpadami. Polega to na oznaczeniu dostaw towarów za pomocą symbolu GTU_5 dotyczącego dostawy odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towar&oa...