Przed nami czas wyborów – najpierw parlamentarnych, potem samorządowych. Partyjni pisarze od lewej do prawej strony sceny politycznej chwytają za pióra, by napisać programy, które później realizować będą w branży komunalnej i w sferze ekologii. Postanowiliśmy im pomóc. W redakcyjnej sondzie zapytaliśmy ekspertów, praktyków i teoretyków z obu tych dziedzin o ich oczekiwania. Pytaliśmy o to, jakie warunki, jakie decyzje polityczne i jakie otoczenie prawne sprzyjać będą temu, by proekologiczne cele osiągać jak najsprawniej i jak najefektywniej. Oto odpowiedzi.

Maciej Kiełbus
Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu

Szeroko rozumiane środowiska samorządowe od wielu lat apelują o rozpoczęcie prac legislacyjnych nad całkowicie nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zastąpiłaby ustawę z 1996 roku. 

Samorządowcy w tym zakresie przypominają, że regułą powinno być, aby – w sytuacji, gdy zmiany wprowadzane w obowiązującej ustawie były liczne albo gdy naruszają pierwotną konstrukcję ustawy, wreszcie: gdy obowiązująca ustawa była już poprzednio wielokrotnie nowelizowana – opracować projekt nowej ustawy.

Reguła ta w przy...