Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” (ZMGK) z siedzibą w Chrzanowie powstał w 1991 roku. Od tego czasu każdego dnia towarzyszy mieszkańcom trzech gmin: Chrzanowa, Libiąża i Trzebini, nie tylko zapewniając odbiór odpadów komunalnych od ponad 84 tys. mieszkańców w przeszło 17 tysiącach gospodarstw domowych, ale też nadzorując działalność podległych przedsiębiorstw: wodociągowo-kanalizacyjnego i gospodarki odpadami komunalnymi. W ciągu tych lat ZMGK dał się też poznać jako partner wydarzeń edukacyjnych i społecznych oraz popularyzator ochrony środowiska i ekologii.

Mimo wielu trudności, z jakimi mierzy się nasza branża, choćby takimi jak brak stabilnego prawa na poziomie krajowym czy odwlekanie wprowadzenia przepisów, o które apelujemy w ministerstwie, np. w zakresie ROP-u i systemu kaucyjnego, a w końcu galopujące ceny energii i paliwa, to staramy się, aby mieszkańcy nie odczuwali negatywnych skutków. Wręcz przeciwnie, cały czas zmieniamy się na lepsze, nie dla samych siebie, ale właśnie dla mieszkańców. W ubiegłym roku znacząco udało nam się obniżyć ceny za odbiór odpadów, co było ewenementem w skali kraju, przejęliśmy prowadzenie PSZOK-ów i przeprowadziliśmy szereg akcji edukacyjnych – wylicza przewodniczący Zarządu ZMGK, Arkadiusz Pypłacz.

Jak to się zaczęło?

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie powstał w 1991 r. W tamtym czasie jedynym zadaniem, jakie mu powierzono, była organizacja i prowadzenie wspólnej gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie trzech gmin członkowskich, czyli Chrzanowa, Libiąża i Trzebini. Od 1993 r. za realizację tych zadań odpowiadają Wodociągi Chrzanowskie, którego ZMGK jest założycielem i jedynym udziałowcem. Z usług wodociągów każdego dnia korzysta ponad 100 tys. odbiorców w przeszło 21 tys. gospodarstw domowych, firmach, instytucjach i obiektach publicznych. Pięć lat po utworzeniu, w 1996 r....