Ostatnie lata to dla Grupy PreZero na świecie czas bardzo szybkiego rozwoju. Grupa zatrudnia obecnie prawie 30 000 pracowników w 430 lokalizacjach w 11 krajach, dysponując instalacjami pełnego łańcucha zagospodarowania odpadów.

W samej Polsce PreZero to ponad 600 000 Mg/rok odpadów poddanych recyklingowi w 46 lokalizacjach na terenie całego kraju. Dzięki przejęciu spółek SUEZ zajmujących się gospodarką odpadami i recyklingiem w czerwcu 2021 r. do Grupy PreZero dołączyły m.in. kolejne instalacje do zagospodarowania odpadów, a także jedna z ośmiu działających obecnie w Polsce instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK). 

Partnerstwo publiczno-prywatne

Wcześniej w ramach Grupy PreZero funkcjonowała jedna instalacja termicznego przekształcania odpadów. Po przejęciu przez Grupę aktywów SUEZ w Niderlandach, Niemczech oraz w Polsce powstała „flota” 5 instalacji w: Zorbau (DE), Bernburgu (DE), Elichheim (DE), Roosendaal (NE) i w Poznaniu (PL). Poznański ITPOK został włączony w struktury PreZero w czerwcu 2021 r., a we wrześniu grupa stała się jego 100-procentowym udziałowcem. ITPOK Poznań jest efektem umowy partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), jaką miasto Poznań podpisało z partnerem prywatnym w celu zaprojektowania, sfinansowania, wybudowania oraz utrzymania i eksploatacji instalacji termicznego przekształcania frakcji resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych. Partner publiczny odpowiedzialny był za przekazanie działki, a w okresie eksploatacji odpowiada, ale też jest uprawniony, do dostarczenia do 210 000 Mg/rok odpadów. Z kolei partner prywatny przejął na siebie obowiązki związane z zaprojektowaniem, sfinansowaniem oraz wybudowaniem ITPOK-u. Obowiązująca partnerów umowa sprawiła, że na etapie projektowania, budowy i uruchamiania ITPOK-u miasto Poznań nie poniosło żadnych kosztów związanych z tymi procesami. 

Korzyści dla Poznania

...