Zarząd Związku Miast Polskich podczas posiedzenia 13 maja br. przyjął 3 apele w sprawie Ukrainy, które dotyczą członkostwa Ukrainy w UE, przyspieszenia prac nad systemowymi rozwiązaniami w polityce migracyjnej oraz wykorzystania funduszy UE na sfinansowanie wsparcia uchodźców z Ukrainy.

W pierwszym z apeli (wszystkie są dostępne na www.miasta.pl) samorządowcy z polskich miast zwrócili się nie tylko do przedstawicieli polskiego rządu o zaapelowanie do Rady Unii Europejskiej o natychmiastowe zaakceptowanie wniosku Ukrainy o przyznanie statusu kandydata do członkostwa w UE, ale też do europejskich organizacji samorządowych i burmistrzów czy merów miast całej Europy o występowanie z podobnym apelem do swoich rządów.

Niezbędne rozwiązania systemowe

W drugim z apeli, dotyczącym przyspieszenia prac nad systemowymi rozwiązaniami w polityce migracyjnej, Zarząd Związku Miast Polskich wyraził wdzięczność mieszkańcom i samorządom polskich miast za ogromne wsparcie dla uchodźców, wszystkich Ukraińców, ich ojczyzny, ich miast-hromad, świadczone w tak wielu formach i w tak ogromnej skali: „Dziękujemy także licznym środowiskom, zwłaszcza organizacjom i inicjatywom obywatelskim, które od ponad dwóch miesięcy podejmują bezprecedensowe działania w ramach solidarności z Ukrainą”. ZMP już wkrótce opublikuje, m.in. w oparciu o przeprowadzo...