Ostatnie miesiące udowadniają nam boleśnie, że uzależnienie od energii ze źródeł kopalnych jest polityką krótkowzroczną i każde zawirowanie w polityce światowej może prowadzić do kryzysu w tym zakresie. W tych uwarunkowaniach energia pozyskiwana z OZE staje się alternatywą z przymusowego wyboru, wspartego silną motywacją ekonomiczną. Odpady traktowane jako zasoby mogą być ważnym źródłem energii odnawialnej.

Mamy dwie zasadnicze możliwości stabilnego i kontrolowalnego wytwarzania energii z odpadów. Jedną z nich jest termiczne przetwarzanie odpadów w lokalnych instalacjach wytwarzających ciepło lub energię elektryczną i ciepło. Drugą są biogazownie zasilane selektywnie zbieranymi bioodpadami, w których wytwarzany biogaz służy do zasilania agregatów kogeneracyjnych. 

Biometan i magazyny energii

Możliwe jest też wytwarzanie z biogazu biometanu, jednak w Polsce jeszcze nikomu nie udało się zrealizować takiego rozwiązania, pokonując uwarunkowania prawne i techniczne, mimo że jest to technologia znana i stosowana w wielu krajach UE.

Mamy w  palecie OZE wiele innych źródeł energii, jednak dwa dominujące, jakimi są siłownie wiatrowe i fotowoltaika, cechują się niestabilnością wytwarzania. 

Jest to rozwiązanie kosztowne inwestycyjnie i eksploatacyjnie. Drugim rozwiązaniem stabilizującym rynek energii z OZE są magazyny energii...