Siedem lat temu rozpoczął działalność Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie. – Będziemy z satysfakcją obchodzić tę rocznicę. Bo inwestycja okazała się strzałem w dziesiątkę – mówi Henryk Drzewiecki, prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie.

Prezes MZGOK pdkreśla, że działalność spalarni opłaca się wszystkim. – Inwestycję chwalą sobie i mieszkańcy, i samorząd. Planujemy rozbudowę – dodaje.

Kompleksowość

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, w ramach którego działa spalarnia, to spółka 36 samorządów subregionu, w której większość udziałów (99,56%) posiada miasto Konin. W pierwszej kolejności przyjmowane są więc odpady pochodzące od gmin  subregionu.

W swoim działaniu spółka stawia na kompleksowość. W jej ramach, prócz instalacji termicznego przekształcania odpadów, działają również sortownia zajmująca się doczyszczaniem odpadów selektywnie zebranych, kompostownia bioodpadów i składowisko odpadów innych niż niebezpieczne. Jest zakładem, który na jednym obszarze posiada komplet  instalacji służących zagospodarowaniu odpadów komunalnych.

Spalarnia

W 2021 r. masa dostarczonych do spalarni odpadów komunalnych do procesu R1 wyniosła 83 910,32 Mg. To ok. 89% projektowych możliwości prze...