Towarzyszący 11. sesji Światowego Forum Miejskiego „Plan Działań Dla Miast. Modelowa lokalność” to program unikatowy w skali europejskiej. Łączy ponad sto polskich miast, które w różnorodny sposób odpowiadają na lokalne wyzwania zgodne z celami zrównoważonego rozwoju, określonymi w Agendzie 2030 oraz Krajowej Polityce Miejskiej.

Dzięki programowi polskie miasta przedstawiają swoje doświadczenia i wypracowane dobre praktyki, włączając się w światową dyskusję na temat trendów zrównoważonej urbanizacji. Mają też okazję w programie zaprezentować projekty planowane w 2022 r. i kolejnych latach. Wybrane przykłady – Tychów, Rudy Śląskiej i Mińska Mazowieckiego – stały się pretekstem do dyskusji w czasie tegorocznej konferencji „Gospodarowanie mieniem” w panelu „Innowacyjna urbanistyka”.

Wyzwań tyle, ile miast

Każde z miast boryka się z innym wyzwaniem urbanistycznym i w ramach programu poszukuje innowacyjnego podejścia do jego rozwiązania. W przypadku Tychów jest to  włączenie społeczności w projektowanie Nowego Centrum Tychów, w Rudzie Śląskiej celem projektu jest zidentyfikowanie barier architektonicznych utrudniających osobom z grup ze szczególnymi potrzebami załatwianie podstawowych potrzeb życiowych i utrudniających integrację społeczną, a w Mińsku Mazowieckim – opracowanie p...