Udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej stale rośnie. Zgodnie z danymi GUS za 2021 r. w całym kraju z sieci wodociągowej korzystało w sumie 92,4% Polaków, przy czym w miastach było to 96,7% ludności, a na obszarach wiejskich 85,9%. Rosnące potrzeby, obejmujące nie tylko rozbudowę sieci i przyłączy, ale także stałe podnoszenie jakości dostarczanej wody, w połączeniu z bardzo ograniczonymi możliwościami finansowymi zakładów wod-kan wymuszają szukanie oszczędności wszędzie tam, gdzie to tylko możliwe.

Sytuacja przedsiębiorstw wod-kan w Polsce nie jest kolorowa, a co gorsza – nie ulega poprawie. Sięgając po sprawozdania z kontroli NIK-u (np. „Utrzymanie i eksploatacja sieci wodociągowych w miastach”, „Gospodarowanie zasobami wodnymi przez przedsiębiorstwa wodociągowe w gminach wiejskich”, „Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gmin województwa lubuskiego”), możemy dostrzec, że cały czas identyfikowane są te same problemy.

Problemy zarządców sieci wodociągowych

Ze względu na galopującą inflację najgorętszymi tematami w branży wodociągowo-kanalizacyjnej są obecnie blokowanie nowych taryf za wodę i ścieki oraz rosnące ceny, chociażby za energię elektryczną. Niestety problemy finansowe przedsiębiorstw generują kolejne...