Zdalny odczyt wodomierzy to nowoczesna metoda zbierania danych dotyczących zużycia wody. Umożliwia przesyłanie informacji na odległość, do głównej bazy danych. Celem jest ich analiza i dokonanie rozliczeń. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest niezawodny odczyt, eliminujący wystąpienie błędu w wyniku ludzkiej pomyłki przy jednoczesnej dbałości o prywatność mieszkańców, gdyż proces odczytu nie wymaga wejścia do nieruchomości. Celem Wodociągów Leszczyńskich jest sukcesywne zwiększanie liczby odczytywanych w ten sposób urządzeń.

Wodociągi Leszczyńskie, dążąc do rozwoju w zakresie gospodarki wodomierzowej, poszukują nowych rozwiązań, które pozwolą na automatyczny odczyt bieżących wskazań liczników bez konieczności wizyt pracownika spółki na posesjach klientów, co pozwoli jednocześnie na kontrolę faktycznego zużycia wody. Chcemy zapewnić bezobsługowe rozliczenia z mieszkańcami oraz generowanie faktur na podstawie rzeczywistego zużycia, mając również na względzie redukcję strat wody i kosztów – wyjaśnia Rafał Zalesiński, prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie.

Ku nowoczesności

Otwierając się na nowoczesność, już od kilkunastu lat spółka wprowadza wodomierze odczytywane w sposób zdalny. Montaż pierwszych urządzeń odczytywanych drogą radiową w sposób mobilny nastąpił w 2005 r. Za...