Na kilka tygodni przed wyborami branża ciepłownicza wysuwa kluczowe postulaty dotyczące zmian ustawodawczych, które są najpilniejsze do wdrożenia na poziomie unijnym.

Ideą proponowanych zmian jest sprawna realizacja procesu transformacji sektora, w ramach której unikniemy drastycznych wzrostów cen za ogrzewanie, a także będziemy mieć gwarancję ciągłości dostaw ciepła systemowego. Jakich unijnych regulacji potrzebuje branża, żebyśmy za kilka lat mogli oddychać czystym powietrzem, a ceny ciepła były stabilne i przewidywalne?

Finansowanie transformacji sektora

Pierwszym kluczowym postulatem branży ciepłowniczej jest zapewnienie stabilnych źródeł finansowania transformacji sektora. Niezależnie od faktu, czy dane przedsiębiorstwo spełnia warunek efektywnego systemu ciepłowniczego, konieczne jest zwiększenie dostępności środków na modernizację i rozwój infrastruktury.

Aktualnie jednym z hamulców rozwoju branży jest ograniczenie dostępności do pomocy publicznej przedsiębiorstw, które nie spełniają tego warunku. Zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie o efektywności energetycznej – efektywny system ciepłowniczy i chłodniczy to taki, w którym do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się co najmniej połowę energii z OZE lub ciepła odpadowego, co najmniej 75% ciepła z ko...