Dla osób związanych z branżą powody wzrostu kosztów gospodarki odpadami są dobrze znane. Poniżej przedstawiono ogólną analizę poszczególnych składowych wpływających na wzrost kosztów funkcjonowania instalacji komunalnych na przykładzie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie.

Do najistotniejszych kosztów ponoszonych przez instalacje komunalne należy zagospodarowanie „frakcji palnej”. Frakcja ta jest jednym z głównych produktów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) odpadów. Wszyscy dobrze pamiętają rok 2016, kiedy to jednym z wyzwań istniejących systemów gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce było wdrożenie zakazu składowania palnych frakcji odpadów komunalnych, z których można wytworzyć tzw. RDF (ang. Refuse Derived Fuel), stanowiących odpad o kodzie 19 12 10. Data ta ma charakter symboliczny, bo pomijając fakt, że w Polsce w tamtym czasie nie było zbyt wielu instalacji określonych w art. 3 ustawy o odpadach, to „na szczęście” istniały cementownie. Od tego momentu bez skrupułów wykorzystywały one rosnącą nadpodaż RDF-u na rynku, dyktując coraz śmielej warunki współpracy. W przypadku ZZO Marszów skala podwyżek w okresie 5 lat to ponad 500%! Roczny koszt zagospodarowania tej frakcji wyniósł ok. 5 mln zł...