Od początku wojny w Ukrainie do Polski przybyło ponad 2,5 mln uchodźców. Sejm, także głosami opozycji, przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Tymczasem samorządy apelują o organizację okrągłego stołu, a rząd powołuje specjalnego pełnomocnika.

Nowe przepisy dotyczą przede wszystkim zatwierdzania (legalizacji) pobytu w Polsce Ukraińców, którzy schronili się w naszym kraju przed wojną. Ustawa reguluje też kwestie związane z zatrudnieniem, opieką zdrowotną, edukacją i udzielaną im pomocą.

Kogo dotyczy ustawa?

Przyjęte rozwiązania dotyczą obywateli Ukrainy i ich małżonków, którzy w wyniku działań wojennych wjechali legalnie do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy od 24 lutego 2022 r. i deklarują zamiar pozostania w Polsce.

W stosunku do obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka ochrona jest szersza i obarczona mniejszymi warunkami – mogą oni korzystać z rozwiązań przewidzianych w ustawie także w przypadku, gdy przybyli na terytorium Polski niebezpośrednio z Ukrainy, a stosowanie ustawy rozszerzone jest również na innych niż małżonkowie najbliższych członków ich rodzin.

Ustawa, co do zasady, nie dotyczy osób, które złożyły w Polsce wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej albo zadeklarowały zamiar złożenia takich w...