Pomimo dynamicznego rozwoju problem potencjalnego wpływu farm fotowoltaicznych (PV) na ptaki ma charakter marginalny, zwłaszcza w porównaniu do innych odnawialnych źródeł energii (OZE), np. turbin wiatrowych. Przybliżenia tematu dokonywaliśmy już na łamach „Przeglądu Komunalnego”1, jednak we wcześniejszym opracowaniu praktycznie nie wspominaliśmy o wpływie farm fotowoltaicznych na populację ptaków drapieżnych.

Uzasadnienie wyboru

W niniejszym artykule koncentrujemy się właśnie na ptakach drapieżnych, przypominając jednak, że tak stosowana nazwa uwzględnia przede wszystkim sposób odżywiania, choć określeniem tym posługuje się także np. krajowy program monitoringowy GIOŚ (MPD = Monitoring Ptaków Drapieżnych). Ptaki drapieżne (Falconiformes) stanowią bardzo swoistą, wyraźnie wyodrębnioną grupę, formalnie klasyfikowaną jako ptaki szponiaste. W Europie w jej skład wchodzą przedstawiciele trzech rodzin:
  • jastrzębiowatych (Accipiteridae),
  • rybołowów (Pandionidae),
  • sokołowatych (Falconidae).
Rodzina jastrzębiowatych skupia m.in. jastrzębie, kanie, myszołowy, błotniaki, orły i orliki. Są to duże i średniej wielkości ptaki, przeplatające lot szybowcowy fazami lotu aktywnego. Rodzina rybołowów ma tylko jednego przedstawiciela – rybołowa, który zwykle wybiera miejsca nad wodami, odżywiając się żywymi rybami. Rodzina sokołowatych obejmuje na ogół mniejsze gatunki; są to ptaki o wąskich...