Głównym celem wprowadzenia stref czystego transportu (LEZ – ang. Low Emission Zones) w miastach było ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, pochodzącego od samochodów spalinowych. 

W Polsce nie mamy jeszcze żadnej takiej strefy, ale pierwsze próby były podjęte w Krakowie na Kazimierzu. Niestety, skończyły się niepowodzeniem z powodu z jednej strony słabości przepisów, a z drugiej – liberalnego podejścia radnych, chcących dopuścić do tej strefy samochody o dużej emisji. 

W grudniu 2021 roku w Polsce weszła w życie znowelizowana ustawa o elektromobilności1, dająca podstawę prawną dla samorządów do tworzenia LEZ-ów. Ponadto Program Ochrony Powietrza, np. dla Małopolski, zmusza samorządy do wprowadzenia stref czystego transportu. Z badania, które przeprowadzono trzy lata temu w Krakowie, wynika, że 12% najstarszych pojazdów emituje ponad połowę zanieczyszczeń – są to głównie diesle i stare silniki benzynowe. 

Szwedzkie badania

Warto zatem przyjrzeć się, jak inne kraje poradziły sobie z tą problematyką. W Europie obecnie w różnych miastach funkcjonuje około 260 stref czystego transportu. Strefy te zostały wdrożone w celu zmniejszenia emisji pyłów i dwutlenku azotu (NO2) z pojazdów. Mia...