Podczas posiedzenia online 25 marca br. Zarząd ZMP poparł stanowisko OSSKO w sprawie edukacji dzieci ukraińskich, negatywnie zaopiniował m.in. projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, a także po raz kolejny pozytywnie odniósł się do projektu Krajowej Polityki Miejskiej 2030.

Członkowie Zarządu Związku w sprawie projektu Krajowej Polityki Miejskiej 2030 (wersja z 15 marca br. po konsultacjach publicznych) powtórzyli swoje pozytywne stanowisko z 28 listopada ub.r. (uwagi ZMP do projektu aktualizacji Krajowej Polityki Miejskiej w zakresie wyzwań, rozwiązań oraz mechanizmów wdrożeniowych) i zgłosili kolejne, szczegółowe uwagi miast członkowskich do nowej wersji projektu, który zostanie w najbliższym czasie uzupełniony jeszcze o problematykę związaną z uchodźcami. W opinii ZMP, aby zrealizować ambitne cele zawarte w projekcie KPM, konieczna jest systemowa reforma finansów samorządowych, ponieważ bez niej możliwości będą znacznie ograniczone. Odniesiono się również do postulatów niektórych wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego organizacji samorządowych, które dotyczą włączenia ich przedstawicieli do Rady Wykonawczej KPM 2030. Przypomnijmy, że ma ona być forum dyskusji nad propozycjami i koncepcjami projektów w obszarze realizacji polityki miejskiej. Zdaniem Zarządu Związku, ze względu na to, że nie reprezentują oni bezpośrednio miast, po...