Posiadanie surowców energetycznych na terenie własnego kraju to duży atut, co udowadnia choćby obecna sytuacja na światowym rynku. Polska, owszem, ma jeszcze stosunkowo duże zasoby węgla. Kierunki naszej polityki ekologicznej dotychczas zdawały się jednak wykluczać możliwość korzystania z tych zasobów w przyszłości. Możliwe jednak, że ten trend się odwróci.

Mianem energii pierwotnej określa się tę jej część, która została wygenerowana bezpośrednio z zasobów naturalnych – bez względu na to, czy są one odnawialne, czy nieodnawialne. Zachowanie wysokiego poziomu wskaźnika zasobów energii pierwotnej na terenie kraju jest rzeczą pożądaną. Wpływa pozytywnie na stan bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz na jego postrzeganie i ocenę.

Źródła odnawialne

Polska kojarzona jest z węglem, zarówno kamiennym, jak i brunatnym. Od zawsze było to podstawowe źródło energii tego kraju, jednak zauważalna jest zmienna tendencja, która jest poniekąd wymuszana tym, co dzieje się w prawie międzynarodowym – w tym wypadku przede wszystkim dotyczy to dyrektyw i traktatów unijnych. 

To oznacza, że coraz większe znaczenie w bilansie energetycznym państwa mieć będzie wykorzystanie źródeł odnawialnych.
Zgodnie z danymi Agencji Rynku Energii, wraz z końcem stycznia bie...