Przez 4 lata od momentu uchylenia poprzedniego rozporządzenia w sprawie MBP Ministerstwo Środowiska/Klimatu utwierdzało branżę w przekonaniu o braku konieczności nowych wymagań w tym zakresie ze względu na rozporządzenie wprowadzone Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2018/1147 z 10 sierpnia 2018 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów. 

W 2020 r. pojawił się projekt nowego rozporządzenia w tym zakresie, a po kolejnych 2 latach kolejny, nieznacznie zmieniony, mimo iż instalacje MBP funkcjonują w przededniu pełnego wejścia w życie konkluzji BAT. Na dostosowanie do tych wymagań instalacje komunalne otrzymały czas do 17 sierpnia 2022 r., czego wydaje się Ministerstwo nie dostrzegać, a ekspertyzy uzasadniające wdrożenie rozporządzenia już dawno się zdezaktualizowały. Dostosowanie do wymagań BAT wymagało zmian decyzji administracyjnych oraz w większości przypadków realizowania kosztownych i czasochłonnych inwestycji. Wydatki te zostały poniesione lub są w trakcie realizacji. Decyzje są w trakcie niekończącego się procedowania zmian. 

Nowe wymagania

Obecnie wszystkie instalacje przetwarzania odpadów w kraju, w tym MBP, borykają się z problemami wynikającymi z konieczności dostosowania się do nowych wymagań w zakresie ppoż., monitoringu, zabezpieczenia roszczeń, konkluzji BAT, z brakiem instalacji termicznego prze...