Cztery lata temu Rada UE zatwierdziła nowe zasady gospodarki odpadami i nowe cele w zakresie ich utylizacji w państwach członkowskich UE. Pakiet zawiera również wytyczne w sprawie ograniczania liczby składowisk i nakłada na producentów nowe obowiązki. 

Regulacje przyjęte przez ministrów środowiska krajów członkowskich wyznaczają nowe cele dla ponownego użycia i utylizacji odpadów komunalnych: do 2025 roku kraje UE zobowiązane są zagospodarować w ten sposób 55% odpadów, do roku 2030 – 60%, a do 2035 roku – 65%.

Pakiet wyznacza też osobne cele dla recyklingu opakowań. W odniesieniu do wszystkich opakowań cel ten wynosi 65% do roku 2025 i 70% do roku 2030. W przypadku opakowań z plastiku są to odpowiednio 50 i 55%, opakowań drewnianych 25 i 30%, opakowań z metali żelaznych 70 i 80%, aluminiowych 50 i 60%, szklanych 70 i 75%, natomiast opakowań papierowych i kartonowych 75 i 80%.

Dodajmy, że celem regulacji jest też zmniejszenie do roku 2035 ilości składowanych odpadów do 10%, a jednocześnie ustala się cele pośrednie poziomów składowania: 30% wagowo rocznie w latach 2025-2029, 20% wagowo rocznie w latach 2030-2034 i 10% wagowo rocznie w roku 2035. Polskie przepisy przystosowano do przepisów unijnych w zeszłym roku. W tym samym czasie prawo do wymogów unijnych dostosowali Czesi.

Jak to je...