Odpady budowlane i pochodzące z rozbiórek stanowią ok. 30% odpadów co roku wytwarzanych w Unii Europejskiej. Przekłada się to na ok. 0,5 mld t materiałów, z których teoretycznie aż 70% można przetworzyć i ponownie zagospodarować w procesach budowlanych.

W Polsce odpady budowlane i te, które pochodzą z rozbiórek, stanowią ok. 3–4% ogólnej ilości odpadów przemysłowych. Stale rosnące koszty materiałów stanowiących komponenty budowlane, konieczność dostosowywania się do norm prawnych oraz obowiązek zmniejszania emisyjności CO2 w procesach przemysłowych wymuszają konieczność spojrzenia na odpady budowlane jak na nowy surowiec, równie wartościowy i przydatny w budowie nowych budynków i dróg.

Odpad odpadowi nierówny

Głównym składnikiem odpadów budowlanych, w tym pochodzących z rozbiórek, są różnego rodzaju materiały, które wytworzono z takich surowców jak piasek, klinkier i inne rodzaje glin. W mniejszym stopniu wyróżniamy frakcje metalowe, które służyły jako zbrojenie lub tworzyły różnego rodzaje instalacje wewnątrz budynków. W zdecydowanie mniejszym stopniu wśród odpadów budowlanych znajdujemy drewno, tworzywa sztuczne oraz szkło, a najmniej –...