Edward S. Kempa

Termin strategia przywołuje skojarzenia militarne i wojenne. Wszak jej zasady sformułował i ustalił pruski generał Klaus von Clausewitz (1780-1831), odnosząc strategię i taktykę nie do nauki, lecz do sztuki wojennej. Terminy strategia i taktyka bywają często stosowane zamiennie, co nie zawsze jest właściwe. Łatwo jednak wykazać, bo jest to dość powszechne, że zarówno strategię, jak i taktykę używa się obecnie w nazewnictwie nauk cywilnych; można tu więc także wtłoczyć zakresy pojęciowe gospodarki komunalnej i gospodarki odpadami, szczególnie gdy chodzi o tak bardzo propagowany rozwój zrównoważony (ang.: sustainable development). Czy mamy zatem właściwych strategów w gospodarce odpadami? Czy też tylko samozwańców, którzy się za takich sami uważają? Nie chodzi przecież o gry wojenne, lecz o symulacje typu planistycznego i gospodarczego. Te zaś nie tyle powinny, co wręcz muszą z wyprzedzeniem przewidywać wszelkie działania na co najmniej kilkanaście lat, w gospodarce odpadami również!

Słowa te należy kierować przede wszystkim (być może) do urbanistów, autorów planów zagospodarowania przestrzennego. Projektant konkretnych inwestycji - także dla gospodarki odpadami - staje niejednokrotnie bezradny wobec faktu, że w planach tych nie przewidziano ani jednej lokalizacji pod potencjalne inwestycje gospodarki komunalnej. Za podstawę globalnego planowania (czyżby strategii?) bierze się czasem jedynie broszurę "Polityka ekologiczna p...