W Tallinie przyjęto Baltic Sea Declaration – porozumienie dotyczące współpracy w regionie Morza Bałtyckiego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.

Według najnowszej analizy Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej do 2030 r. na Morzu Bałtyckim może zostać zainstalowane nawet 9 GW mocy w morskich farmach wiatrowych.

Deklarację Morza Bałtyckiego dotyczącą rozwoju offshore podpisały stowarzyszenia energetyki wiatrowej z Estonii, Danii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Polski i Szwecji.

Morze Bałtyckie jest obiecującym rynkiem dla morskiej energii wiatrowej w Europie ze względu na bardzo dobre warunki naturalne między innymi wiatr, głębokość i prądy.

Offshore wesprze unijne cele dotyczące dekarbonizacji oraz bezpieczeństwa dostaw energii na kontynencie. Aby jednak rozwój farm wiatrowych na Bałtyku był możliwy konieczne są trwałe i wyraźne ramy prawne wzmacniające współprace rządów państw bałtyckich.

Pierwszym krokiem na drodze osiągnięcia celów podpisanej Deklaracji są krajowe plany działania, które będą regulować długofalowy rozwój morskiej energetyki wiatrowej w regionie.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj