Podwyżki to efekt styczniowego spotkania prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy, ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka, przewodniczącego “Solidarności” Piotra Dudy oraz przewodniczącego Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa Zbigniewa Kuszlewicza. “Solidarność” Wód Polskich chce jednak pełnej realizacji porozumienia z maja 2016 r.

Podwyżki dla pracowników PGW Wody Polskie zostaną wypłacone do końca marca z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r.

W czwartek w Wodach Polskich ma się odbyć spotkanie ze związkami zawodowymi, na którym omówiony będzie sposób ujednolicenia stanowisk w poszczególnych pionach merytorycznych, poinformował Sergiusz Kieruzel, rzecznik prasowy PGW Wody Polskie.

Rozmowy trwają…

Rzecznik podkreślił, że obecnie trwa wartościowanie stanowisk pracy, które jest podstawą do zbudowania propozycji spójnego systemu wynagrodzeń, a ostateczne zasady wynagrodzenia ustalone zostaną w dialogu z organizacjami związkowymi.

Prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca zapowiedział też swój udział w obradach Rady Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ “Solidarność” 22 lutego, na których omawiane mają być sprawy związane z sytuacją pracowników w PGW Wody Polskie.

Podczas spotkania z dnia 10 stycznia 2019 r. z udziałem ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka, przewodniczącego “Solidarności” Piotra Dudy, przewodniczącego KSZNOŚiL Zbigniewa Kuszlewicza oraz prezesa PGW WP Przemysława Dacy poinformowano, że wynagrodzenia zasadnicze wzrosną o 500 zł brutto średnio na miesiąc na 1 etat. Do tego doliczane będą pochodne, które zwiększą średnią wartość podwyżki do około 700 zł brutto.

Będą podwyżki w Wodach Polskich?

A co z porozumieniem z 2016 r.?

Tymczasem Krajowa Sekcja Pracowników Gospodarki Wodnej NSZZ “Solidarność” prosi o spotkanie z ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Markiem Gróbarczykiem. Pismo w tej sprawie przesłała 25 stycznia. Postuluje w nim m.in., aby nie później niż do końca tego roku przeprowadzony został drugi etap rewaloryzacji wynagrodzeń poprzez wzrost podstawy wynagrodzenia zasadniczego każdego pracownika o minimum 350 zł z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 2019 r. oraz by zaległe świadczenia dla byłych pracowników RZGW, wynikające z braku realizacji porozumienia z dnia 5 maja 2016 w r. 2017 i 2018, realizowane były poprzez coroczne wypłaty.

“Mając na względzie interes firmy, perspektywę rozwoju Przedsiębiorstwa oraz dążenia pracowników do godziwych warunków wynagrodzenia za pracę, uważamy, że porozumienie z maja 2016 roku powinno zostać bezwarunkowo podpisane”, pisze Solidarność.

“W ocenie strony związkowej ten gest ze strony pracodawcy pozwoli na ocieplenie wizerunku firmy w oczach opinii społecznej a przede wszystkim, w oczach własnych pracowników. Pozwoli to również na zwiększenie zainteresowania firmą ze strony potencjalnej przyszłej wykwalifikowanej kadry, która zechce swą wiedzą i doświadczeniem służyć Wodom Polskim”.

Czytaj więcej

Skomentuj