W Parku Słowiańskim w Gorzowie Wielkopolskim zakończyła się właśnie budowa zbiornika retencyjnego. Inwestycja pochłonęła ponad 9,4 mln zł, z czego 8 mln zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Podziemny zbiornik o pojemności 2 tys. kubików przy ul. Słowiańskiej jest już gotowy do użytku. Powstał w odpowiedzi na zmiany klimatu, w tym konieczność dostosowania istniejącej infrastruktury odwodnieniowej (sieci kanalizacji deszczowej).

W efekcie zostanie poprawiona odporność na podtopienia i zalania, możliwe będzie retencjonowanie wody oraz wykorzystywanie jej w okresach suchych.

Teren tzw. placu cyrkowego wygląda jak przed rozpoczęciem budowy – odtworzono nawierzchnię, zasiano trawę – jedyna różnica to nowy szalet miejski.

Zbiornik został wybudowany w postaci czterech oddzielnych żelbetonowych komór. To z niego pochodzi woda, po drodze podczyszczana, która będzie używana w stojącym na zbiorniku szalecie miejskim.

– W ramach całego projektu do końca 2021 r. zostanie rozbudowana, przebudowana i wyremontowana kanalizacja deszczowa o długości 7,12 km wraz z budową nowych zbiorników retencyjnych (oraz remontem istniejących) na obszarze czterech zlewni: w rejonie ulic: Żwirowej, Słowiańskiej, Szmaragdowej i Olimpijskiej. – informuje Dariusz Wieczorek, Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

Docelowo zostanie rozbudowana, przebudowana i wyremontowana kanalizacja deszczowa, która wraz z budową nowych zbiorników retencyjnych (oraz remontem istniejących) ma zapobiec podtopieniom po intensywnych opadach, tworzeniu się zastoisk wody oraz odciążyć miejską sieć kanalizacji deszczowej.

 

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. Znowu zapomniano dodać, że jest to element projektu “Zagospodarowanie wód opadowych na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. – Etap I” dofinansowanego ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020 w kwocie 53.647.411,32 zł.

Skomentuj