Największe targi związane z branżą ochrony środowiska już wkrótce! Na terenie MTP w Poznaniu będzie można nie tylko zobaczyć najnowsze produkty wystawców, ale także wziąć udział w najważniejszych dla sektora ochrony środowiska wydarzeniach.

Ekspozycję targów Pol-Eco-System 2016 (11-14 października) w Poznaniu tworzy siedem salonów tematycznych, w których zostaną zaprezentowane trendy i kierunki tego, co dzieje się w poszczególnych gałęziach ochrony środowiska: energia, OZE, odpady i recykling, rekultywacja i rewitalizacja, woda i ścieki oraz produkty i usługi dla samorządów.

Stoiska na Pol-Eco-System to także najnowocześniejsze, niezbędne w branży komunalnej produkty. Jak co roku nie zabraknie ofertowych premier, którym podczas wydarzenia będzie można przyjrzeć się z bliska. Najlepsze z nich wyróżniane zostają w specjalnych konkursach, m.in. Złotymi Medalami MTP. Więcej o tegorocznych wystawcach można przeczytać TUTAJ.

Ochrona środowiska w Polsce i na świecie

Zanim jednak ruszą targi Pol-Eco-System 2016, eksperci zajmujący się gospodarką komunalną i ochroną środowiska będą debatować oraz wygłaszać prelekcje podczas Kongresu Envicon, który jest najważniejszym tego typu wydarzeniem roku w branży.

Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska Envicon odbędzie się już po raz dwudziesty – 10 i 11 października. Pierwszy dzień wydarzenia dodatkowo uświetni Gala Kongresu Envicon, podczas której organizator – firma Abrys – wraz z partnerami przyznają nagrody za wybitne osiągnięcia w branży oraz doceniają długoletnich współpracowników i autorytety w dziedzinie ochrony środowiska.

Tak było na Kongresie Envicon 2015 – zobacz relację! [WIDEO]

Pierwszy dzień Enviconu 2016 opiewał będzie w trzy równolegle sesje tematyczne. Pierwsza sesja związana będzie z gospodarką odpadami – omówione zostaną zagadnienia dotyczące funkcjonowania instalacji MBP, BAT, ITPOK oraz selektywnej zbiórki odpadów. Druga sesja poświęcona zostanie tematyce gospodarki wodno-ściekowej, a dokładniej – zarządzaniu w branży wod-kan. Nowością podczas tegorocznego Kongresu Envicon będzie sesja “energetyczna”, podczas której poruszone zostaną tematy dotyczące zarówno energetyki konwencjonalnej, jak i odnawialnych źródeł energii.

Envicon 2016 w drugim dniu wydarzenia zostanie zdominowany przez tematykę gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy). W pawilonie 15 MTP odbędzie się druga edycja seminarium organizowanego przez Europejskie Biuro Ochrony Środowiska poświęconego temu tematowi.

Nowością podczas Enviconu 2016 będzie sesja dotycząca ochrony powietrza, gdzie wiodącym tematem będzie problem niskiej emisji. Sesja ta odbędzie się w ramach przestrzeni Salonu Czystej Energii.

Pobierz darmową aplikację Envicon/Pol-Eco-System 2016!

Do bogatego programu Kongresu Envicon firma Abrys wprowadza także Forum RIPOK, które będzie miejscem, gdzie inwestorzy i eksploatatorzy tych instalacji dyskutować będą o kierunkach rozwoju branży zagospodarowania odpadów. Podczas pierwszego dnia Forum odbędzie się otwarte posiedzenie Rady RIPOK. Udział w tegorocznym wydarzeniu potwierdził m.in. szef oddziału Dyrekcji Generalnej ds. Ochrony Środowiska w Komisji Europejskiej -Georges Kremlis.

W trakcie całego Kongresu Envicon, oprócz licznych wykładów, odbędzie się także łącznie aż siedem paneli dyskusyjnych, podczas których uczestnicy będą mogli brać aktywny udział w omawianiu kluczowych dla branży tematów.

Recykling i odnawialne źródła energii

Kongres Envicon oraz Forum RIPOK to nie jedyne wydarzenia, które wesprą wystawienniczą część targów Pol-Eco-System 2016 merytoryczną dyskusją. W czasie targów odbędą się także bowiem dwa kolejne: Forum Recyklingu (11 – 13 października, program dostępny TUTAJ) oraz Forum Czystej Energii (12-13 października, program dostępny TUTAJ).

Podczas jubileuszowego, XV Forum Recyklingu podjęta zostanie tematyka recyklingu elektroodpadów, selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Polsce oraz zbiórki i recyklingu bioodpadów. Każda z sesji tematycznych będzie ukierunkowana również na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Tegoroczne Forum Czystej Energii to z kolei dyskusje, debaty i prelekcje na temat aktualnego stanu zapisów prawnych w Ustawie o odnawialnych źródłach energii, potencjału energii z biogazu, czy oczyszczalni ścieków i biogazowni rolniczych. Omówione zostanie także magazynowanie energii i klastry energetyczne w branży OZE. Poruszony zostanie również temat systemu wsparcia dla prosumentów oraz wiele innych tematów z sektora OZE.

Wszystkie najważniejsze wydarzenia w jednej aplikacji

Aby pomóc uczestnikom w nawigacji po wszystkich wydarzeniach, firma Abrys we współpracy z Unisoft przygotowała specjalną aplikację mobilną. Jej głównym przeznaczeniem jest przejrzysta prezentacja wszystkich punktów programu Kongresu Envicon 2016. Nie zabrakło jednak także opisu i programów pozostałych wydarzeń tegorocznych targów Pol-Eco-System, w tym Forum Recyklingu oraz Forum Czystej Energii.

Aplikację można pobrać, klikając TUTAJ.

Czytaj więcej

Skomentuj