W regionie powstają nowoczesne oczyszczalnie ścieków oraz sieci wodociągowe i kanalizacyjne o łącznej długości 450 kilometrów. Łączna wartość nowych inwestycji wynosi pół miliarda złotych. Dolnośląskie spółki komunalne pozyskały te pieniądze z Programu Infrastruktura i Środowisko oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Samorządowcy zakończyli już budowę nowych oczyszczalni ścieków w Sulikowie i Nowogrodźcu i unowocześnili zakład w Środzie Śląskiej. Zmodernizowane oczyszczalnie w: Dzierżoniowie, Oławie, Strzegomiu, Chociwelu i Bielawie. W regionie zakończono już budowę kilkuset kilometrów wodociągów i kanalizacji.

– Dolny Śląsk korzysta ze potężnego wsparcia finansowego z Programu Infrastruktura i Środowisko. To największy program operacyjny spośród wszystkich w UE. Skali tej pomocy nie można nawet porównać nawet do planu Marshalla, który umożliwił prężny rozwój gospodarczy w powojennej Europie – mówi  Marek Mielczarek, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. – Teraz szansa na modernizację – zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju – otwiera się przed Polską i naszym regionem. WFOŚiGW we Wrocławiu jest Instytucją Wdrażającą POIiŚ. Dolnośląscy beneficjenci otrzymują od Funduszu merytoryczne i finansowe wsparcie.

Fundusz m.in. monitoruje i pomaga podczas opracowania projektów do udziału w konkursach; ocenia złożone wnioski; zawiera umowy; rozlicza i nadzoruje realizację inwestycji i przekazuje środki unijne.  


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj